ثبت نام | ورود
English
امروز پنج شنبه 1399.12.7 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
نگاهی به آینده

اهداف ترکیه برای 2023

هدف ترکیه برای سال 2023

حزب عدالت و توسعه اهداف و برنامه های خود تا سال 2023 را به شرح زیر منتشر کرد :

1)
درآمد ملی ترکیه  به سطح 2 تریلیون دلار افزایش داده خواهد شد .

2)
جمعیت کشور به 82 میلیون نفر افزایش خواهد یافت .

3)
درآمد سرانه ملی 25000 دلار در نظر گرفته شده است .

4)
صادرات کالا به 500 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت .

5)
حجم تجارت خارجی به 1 تریلیون دلار خواهد رسید .

6)
میزان استخدام ها 10 امتیاز افزایش خواهد یافت .

7)
تعداد شاغلین به رقم 30 میلیون نفر خواهد رسید .

8)
میزان بیکاری به زیر 5 درصد کشیده خواهد شد .

9)
در مقطع ابتدایی و راهنمایی 100 درصد کودکان مشغول به تحصیل خواهند بود .

10)
هیچ استانی در سطح کشور بدون دانشگاه نخواهد ماند .

11)
به پروژه دولت الکترونیکی توسعه داده خواهد شد .

12)
هیچ شهروندی بدون بیمه نخواهد ماند .

13)
برای هر 100 هزار نفر تعداد 210 پزشک اختصاص داده خواهد شد .

14)
وسعت راه آهن به دو برابر رقم فعلی خواهد رسید .

15)
پروژه های تونل زیر دریایی مرمره در استانبول و گذر‌گاه خلیج استانبول - ازمیر به پایان خواهند رسید .

16) 15000
کیلومتر راه منقسم شده وجود خواهد داشت .

23 هدف ترکیه برای سال 2023

حزب عدالت و توسعه اهداف و برنامه های خود تا سال 2023 را به شرح زیر منتشر کرد :

1)
درآمد ملی ترکیه  به سطح 2 تریلیون دلار افزایش داده خواهد شد .

2)
جمعیت کشور به 82 میلیون نفر افزایش خواهد یافت .

3)
درآمد سرانه ملی 25000 دلار در نظر گرفته شده است .

4)
صادرات کالا به 500 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت .

5)
حجم تجارت خارجی به 1 تریلیون دلار خواهد رسید .

6)
میزان استخدام ها 10 امتیاز افزایش خواهد یافت .

7)
تعداد شاغلین به رقم 30 میلیون نفر خواهد رسید .

8)
میزان بیکاری به زیر 5 درصد کشیده خواهد شد .

9)
در مقطع ابتدایی و راهنمایی 100 درصد کودکان مشغول به تحصیل خواهند بود .

10)
هیچ استانی در سطح کشور بدون دانشگاه نخواهد ماند .

11)
به پروژه دولت الکترونیکی توسعه داده خواهد شد .

12)
هیچ شهروندی بدون بیمه نخواهد ماند .

13)
برای هر 100 هزار نفر تعداد 210 پزشک اختصاص داده خواهد شد .

14)
وسعت راه آهن به دو برابر رقم فعلی خواهد رسید .

15)
پروژه های تونل زیر دریایی مرمره در استانبول و گذر‌گاه خلیج استانبول - ازمیر به پایان خواهند رسید .

16) 15000
کیلومتر راه منقسم شده وجود خواهد داشت .

17)
یکی از  بزرگترین بنادر دهگانه جهان در ترکیه ساخته خواهد شد .

18)
ترکیه تبدیل به مرکز لجستیک سه قاره خواهد شد .

19)
مناطق مورد نیاز آبیاری به پایان خواهند رسید .

20)
سرعت و حجم بالاتری به اینتر‌نت داده خواهد شد .

21)
دست کم سه مرکز نیروگاه هسته ای احداث خواهد شد .

22)
تعداد جهانگردان در ترکیه به 50 میلیون نفر افزایش داده خواهد شد .

23)
قانون اساسی مبتنی بر آزادی ها تنظیم خواهد شد .


17)
یکی از  بزرگترین بنادر دهگانه جهان در ترکیه ساخته خواهد شد .

18)
ترکیه تبدیل به مرکز لجستیک سه قاره خواهد شد .

19)
مناطق مورد نیاز آبیاری به پایان خواهند رسید .

20)
سرعت و حجم بالاتری به اینتر‌نت داده خواهد شد .

21)
دست کم سه مرکز نیروگاه هسته ای احداث خواهد شد .

22)
تعداد جهانگردان در ترکیه به 50 میلیون نفر افزایش داده خواهد شد .

23)
قانون اساسی مبتنی بر آزادی ها تنظیم خواهد شد

 آرشيو مطالب...


مهدی رحیمی : سلام دکتر جان چشم انداز جالبیه سپاس
Copyright 2012
تعداد کاربران: 125