ثبت نام | ورود
English
امروز يکشنبه 1399.7.6 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
فعالیت های حرفه ای

نشست «کاربست مدیریت پروژه در نسل دوم شهرهای جدید»


اولین کنفرانس بین المللی بهبود تاب آوری بیمارستانها و مراکز حیاتی با حضور دکتر روانشادنیا برگزار می شود


گزارش اقدامات دانشکده عمران، معماری و هنر دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات


نشست علمی زلزله کرمانشاه و درس‌هایی برای مهندسین


برگزاری اولین کنفرانس بین المللی، دومین کنفرانس ملی با عنوان‌ « به سوی شهرسازی، معماری و عمران دانش بنیان»

 <<   <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  >   >>  
Copyright 2012
تعداد کاربران: 97