ثبت نام | ورود
English
امروز شنبه 1402.1.5 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
کاربرد رایانه در مهندسی

جزوه درس تحلیل و طراحی سیستم ها و هوش مصنوعی در مدیریت پروژه

جزوه درس تحلیل و طراحی سیستم ها و هوش مصنوعی در مدیریت پروژه

استاد: دکتر مهدی روانشادنیا

 

جزوه تحلیل و طراحی سیستم های دکتر روانشادنیا -بخش اول: معرفی

منبع : http://ravanshadnia.ir/post.php?post_id=614

 

جزوه تحلیل و طراحی سیستم ها دکتر روانشادنیا -بخش دوم: سیستم

منبع : http://ravanshadnia.ir/post.php?post_id=615

 

جزوه تحلیل و طراحی سیستم ها دکتر روانشادنیا -بخش سوم: طراحی سیستم

منبع : http://ravanshadnia.ir/post.php?post_id=616

 

جزوه تحلیل و طراحی سیستم ها دکتر روانشادنیا -بخش چهارم: مدلسازی، شبیه سازی و هوش مصنوعی

منبع : http://ravanshadnia.ir/post.php?post_id=617

 

جزوه تحلیل و طراحی سیستم ها دکتر روانشادنیا -بخش پنجم: تصمیم گیری چند معیاره

منبع : http://ravanshadnia.ir/post.php?post_id=618

 

جزوه تحلیل و طراحی سیستم ها دکتر روانشادنیا -بخش ششم: برنامه ریزی خطی

منبع : http://ravanshadnia.ir/post.php?post_id=619

 

جزوه تحلیل و طراحی سیستم ها دکتر روانشادنیا -بخش هفتم: شبکه های عصبی

منبع : http://ravanshadnia.ir/post.php?post_id=620

 

جزوه تحلیل و طراحی سیستم ها دکتر روانشادنیا -بخش هشتم: الگوریتم ژنتیک

منبع : http://ravanshadnia.ir/post.php?post_id=621

 

 آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 76