ثبت نام | ورود
English
امروز دوشنبه 1403.4.25 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
سایر مباحث مدیریت

برترین مجلات مدیریت، کسب و کار و اقتصاد
Publication h5-index h5-median
1. Management Information Systems Quarterly 72 122
2. International Journal of Information Management 67 113
3. Information & Management 62 88
4. American Economic Journal: Applied Economics 59 95
5. Business Horizons 53 99
6. American Journal of Agricultural Economics 46 65
7. Information Systems Research 45 81
8. International Journal of Forecasting 44 65
9. European Journal of Information Systems 43 69
10. Procedia Economics and Finance 43 52
11. Environmental Innovation and Societal Transitions 42 68
12. Industrial Management & Data Systems 42 64
13. Journal of Management Information Systems 41 64
14. Family Business Review 37 62
15. British Food Journal 37 55
16. Journal of Information Technology 36 70
17. Journal of Economic Psychology 36 50
18. Journal of Enterprise Information Management 35 50
19. Agricultural Economics 34 53
20. New Political Economy 34 44


آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 47