ثبت نام | ورود
English
امروز شنبه 1401.9.5 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
مدیریت پروژه

فایل پاورپوینت سخنرانی دکتر روانشادنیا با عنوان از مدیریت پروژه تا مدیریت سبد پروژه ها - مدیریت پورتفولیو پروژه

مدیریت پروژه
توسعه دانش و مهارت مدیریت پروژه
تغییر در فضای مدیریت پروژه ها
محدودیت های مدیریت پروژه
تغییرات در فضای کار پروژه ای
تغییر در فضای مدیریت پروژه ها حرکت به سمت مدیریت استراتژیک پروژه
حاکمیت پروژه
مدیریت سبد پروژه ها
ابزارها و روشهای مدیریت سبد پروژه ها
نمونه های پیاده سازی
نتیجه گیری

http://www.ravanshadnia.ir/post.php?post_id=448

آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 84