ثبت نام | ورود
English
امروز سه شنبه 1399.3.13 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
دیدگاه ها

۲۲ منطقه تهران را از نظر معاملات ملکی و خرید و فروش مسکن به ۴ منطقه تقسیم می شود

مهدی روانشادنیا با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن در کشور از برخی مناطق تهران شروع می‌شود، گفت: روال بازار مسکن طی چند دهه گذشته در کشور از فراز و نشیب فراوانی برخوردار بوده است.او افزود: در یک دوره ۴ تا ۵ ساله تعداد معاملات مسکن در حد متعارفی قرار داشت و پس از افزایش قیمت مسکن بر اساس میزان تورم با کاهش معاملات مسکن همراه شد.او با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها و تورم باعث کاهش معاملات ملکی می‌شود افزود: در منطقه ۵ تهران بیشترین متقاضی و معاملات ملکی صورت گرفته است. منطقه ۱۲ کمترین معاملات ملکی داشته است.روانشادنیا گفت: تفاوت معنی داری بین مناطق تهران وجود دارد که با محدودیت‌های ترافیکی مرتبط است.مهدی روانشادنیا با مقایسه رفتار بازار در سال‌های گذشته در مقایسه با امسال گفت: امروزه بیش از ۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد.کارشناس بازار مسکن از افزایش ضوابط ساختمان سازی گفت و افزود: ساختمان سازی طوری در کشور هدایت شدکه متراژ‌ها به واحد‌های کوچکتر سوق پیدا کند.او ۲۲ منطقه تهران را از نظر معاملات ملکی و خرید و فروش مسکن به ۴ منطقه تقسیم کرد و گفت: منطقه یک شاخص گرانترین منطقه است، منطقه ۵ بیشترین متقاضی، منطقه ۱۲ منطقه مرکری و منطقه ۱۸ ارزانترین مناطق تهران محسوب می‌شوند.او افزود: مسکن در شهر‌های بزرگ با متقاضی، بزرگتر و با ضابطه ساخته می‌شود.مهدی روانشادنیا گفت: طرح جامع مسکن که در سال 93 بازنگری شد می‌تواند اطلاعات خوبی را به سیاستگذار بخش مسکن بدهد. مردم با مسکن تحت تملک خود تمایل بیشتری دارند تا اجاره ای.او با بیان اینکه اجاره مسکن بعنوان تولید مسکن محسوب نمی‌شود گفت: در منطقه یک تهران بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت و منطقه ۱۲ کمترین افزایش قیمت را داشته است.وی کاهش کیفیت ساخت و زمان و برخی دلایل دیگر را نشانه‌های سنتی ساز بودن مسکن در تهران و کشور اعلام کرد.روانشادنیا با بیان اینکه در کشور مقیاس‌های مسکن صنعتی نیست  افزود: تسهیلات ارائه شده با افزایش قیمت مسکن یا میزان درآمد اشخاص سنخیت ندارد و امروز کمتر از ۱۰ درصد ساختمان سازی به قصد اجاره دادن است.او  گفت: افزایش قیمت مسکن در تهران تا حدودی به ثبات رسیده است، اما قیمت مسکن در شهرستان‌ها تا چند ماه دیگر ادامه دارد.

http://www.irinn.ir/fa/print/663731آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 78