ثبت نام | ورود
English
امروز شنبه 1401.9.5 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
مقالات و آثار علمی

کتاب از مدیریت پروژه تا مدیریت سبد پروژه ها

عنوان کتاب: از مدیریت پروژه تا مدیریت سبد پروژه ها

نویسندگان: دکتر مهدی روانشادنیا، مهندس حمیدرضا عباسیان جهرمی

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس

تعداد صفحات: 154

تعداد فصول: 6

نوبت چاپ: اول 1391

معرفی کلی

 مدیریت پروژه مفهومی است که منحصر به عصر جدید نمی باشد. با نگاهی گذرا به پروژه های عظیمی مانند اهرام ثلاثه مصر، دیوار چین و تخت جمشید (پارسه) می توان به روشنی این موضوع را دریافت که اجرای این قبیل پروژه ها بدون داشتن طرح و برنامه ای مشخص و راهبری فرد یا گروهی متخصص امکان پذیر نبوده است. تفاوت مفهوم مدیریت در عصر حاضر و دوران باستان به رویکرد علمی و ساختارمند آن بازمی گردد. می توان مدیریت سبد پروژه ها را یکی از مهمترین دستاوردهای علم مدیریت نوین قلمداد کرد، که توانسته چالش هایی مانند اولویت بندی تخصیص منابع به پروژه ها، مدیریت همزمان چند پروژه، بهینه سازی فرصت ها با وجود ریسک های مختلف و... را در شرکت های پروژه محور برطرف نماید. کتاب حاضر سعی دارد تا با بررسی اصول، استانداردها و تکنیک های حاکم بر مدیریت سبد پروژه های سازمان، دریچه ای تخصصی تر را به روی مدیران ارشد سازمان بگشاید. نگارندگان سعی کرده اند تا خلا موجود بین مدیریت پروژه و مدیریت سازمان را با تحول در دیدگاه مدیران ارشد سازمان از مدیریت پروژه به سمت مدیریت سبد پروژه ها برطرف کنند. اگر چه می توان نوشته های متفاوتی را در این زمینه یافت، اما ویژگی های زیر باعث می گردد تا کتاب حاضر از ارزش بیشتری برای مدیران برخوردار باشد:

ü    توجه به مدیریت سبد پروژه ها به عنوان پلی بین مدیریت پروژه و مدیریت شرکتها

ü    بررسی مبانی تئوری پرتفولیو و اثرات متنوع سازی فعالیتها در کشورهای در حال توسعه

ü    تأکید بر مدیریت شرکتهای پروژه محور و ملزومات سازمانی آنها از جمله دفاتر مدیریت سبد پروژه ها

ü    نگاهی تحلیلی به مفهوم سبد پروژه های سازمان و استفاده از مثال های متعدد

ü    طرح دیدگاههای استانداردهای معتبر جهانی در مورد مفاهیم مدیریت پروژه و مدیریت سبد پروژه ها

ü    ارائه روشها و ابزارهای لازم جهت انتخاب پروژه و مدیریت سبد پروژه ها

ü    آوردن نمونه های متنوع کاربردی با استفاده از تکنیک های معرفی شده جهت مدیریت سبد پروژه ها

ü    معرفی یک مدل بومی مدیریت سبد پروژه ها جهت پیاده سازی در شرکت ها و سازمان های اجرایی کشور

ü    ارائه ساختار منسجم در کتاب و آشنایی خوانندگان با سیر تحولی از مدیریت پروژه به سمت مدیریت سبد پروژه های سازمان

ü    تشریح اصول مدیریت پروژه با استفاده از استانداردهای معتبر دنیا و مقایسه آنها

ü    پیاده سازی اصول مدیریت پروژه در مثالی کاربردی با استفاده از استانداردهای PMBOK و ICB V3.0

ü    تببین ضرورت بکارگیری مدیریت سبد پروژه ها در سازمان های پروژه محور

ü    پاسخ گویی به بسیاری از مشکلات مدیریتی سازمان های پروژه محور به خصوص در حوزه تخصیص منابع سازمان به پروژه های متنوع در دست اجرا

ü    تشریح فرایند پیاده سازی مدیریت سبد پروژه ها در سازمان با استفاده از سه استاندارد مطرح

ü    تشریح ابزارهای مدیریتی مانند دفتر مدیریت پروژه جهت پیاده سازی موثر تر مدیریت سبد پروژه ها در سازمان

ü    معرفی و تقسیم بندی روش های انتخاب پروژه و سبد پروژه در سازمان ها به صورت مشخص

ü    تشریح برنامه ریزی آرمانی به عنوان یکی از پرکاربردترین روش های انتخاب سبد پروژه

ü    ارائه مثالی عملی جهت استفاده از برنامه ریزی آرمانی در سازمان

ü    ارائه مدلی بومی جهت پیاده سازی مدیریت سبد پروژه ها در سازمان های ایرانی

ü    پیاده سازی مدل بومی ارائه شده توسط کتاب در یک مثال جهت فهم بهتر موضوع

ü    استفاده از مراجع معتبر بین المللی و بومی سازی مفاهیم توضیح داده شده در آنها مطابق با شرایط و نیاز کنونی کشور

جهت آشنایی بیشتر علاقه مندان فصل های این کتاب به شرح زیر می باشد:

  1. فصل اول: از مدیریت پروژه تا مدیریت سبد پروژه ها
  2. فصل دوم: مبانی مدیریت سبد پروژه ها
  3. فصل سوم: مدیریت سبد پروژه ها از دیدگاه مدیریت شرکتها
  4. فصل چهارم: مدیریت سبد پروژه ها ازديدگاه استانداردهاي مدیریت پروژه
  5. فصل پنجم: روشهای انتخاب سبد پروژه ها
  6. فصل ششم: مدلی چند معیاره برای انتخاب سبد پروژه ها

کتاب حاضر محصول پنج سال فعالیت پژوهشی تخصصی نویسندگان در این زمینه می باشد. با توجه به مطالعات جامع انجام شده توسط نگارندگان پیرامون مدیریت سبد پروژه ها نیاز به تالیف کتابی در این زمینه که بتواند کاستی های گذشته در متون فارسی را جبران کند از مهمترین دغدغه های نویسدگان این کتاب است. امید این کتاب بتواند قدمی هرچند کوچک در پیشبرد علم مدیریت در سازمان های پروژه محور کشور عزیزمان بردارد.
امکان تهیه این کتاب از طریق انتشارات صانعی و الیاس واقع در خیابان انقلاب، روبروی دانشگاه تهران امکانپذیر می باشد. خرید اینترنتی کتاب نیز در سایت www.fadakbook.ir  امکانپذیر است.آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 84