ثبت نام | ورود
English
امروز دوشنبه 1403.4.25 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
دیدگاه ها

ما در کشورمان از نبود یک قانون جامع ساخت و ساز رنج می‌بریم.


نرخ ارز در قیمت نهایی مسکن بسیار تاثیرگذار است. با به ثبات رسیدن این نرخ می‌توانیم ثبات قیمت مسکن را داشته باشیم


متوسط متراژ ساختمان که پروانه گرفته در کل کشور ناچیز است که این نشان می‌دهد که سرمایه گذاری در بخش مسکن هنوز خرد و کوچک است


راهکار در حوزه مسکن کم نداریم، راهکارها را باید اولویت بندی کرد


تقویت عرضه واحدهای استیجاری راهکار بلند مدت حل مشکلات بازار اجاره است

 <<   <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  >   >>  
Copyright 2012
تعداد کاربران: 47