ثبت نام | ورود
English
امروز دوشنبه 1403.1.27 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
فهرست تکالیف درس اصول و مقررات پیمان

فهرست تکالیف درس اصول و مقررات پیمان- استاد: دکتر مهدی روانشادنیا

قبل از انجام تکالیف:

1- انتخاب دستگاه اجرایی مورد نظر

2- استخراج اطلاعات از دستگاه اجرایی به صورت اینترنتی و حضوری

3- بررسی قوانین، مقررات، سیاستهای دستگاه مورد نظر

4- تجزیه و تحلیل

5- ارائه گزارشها و تکالیف
 

فهرست تکالیف

تکلیف 1) تهیه گزارش تحلیلی از وضعیت  طرحهای عمرانی ملی و استانی بودجه سال جاری

بررسی سیاستهای کلی بودجه

مقایسه فرابخشی بودجه

مقایسه درون بخشی

مقایسه استانها

بررسی منابع مصارف

بررسی تغییرات به نسبت سالهای گذشته

بررسی میزان انطباق با قوانین بالادستی

پیشنهاد سیاستهای شرکتهای خصوصی در مواجهه با سیاستهای دولت

تکلیف 2) تهیه فهرستی از فراخوان مناقصات و ارزیابی جاری و آتی دستگاههای اجرایی کشور  از سایت اطلاع رسانی مناقصات (هر گروه یک دستگاه اجرایی) و ارائه حجم مناقصات، براورد ریالی و...

تکلیف 3) ارزیابی سیاستهای کلان دستگاههای اجرایی (مثلا راه آهن، ساخت و توسعه، شرکت فرودگاهها، استانداری ها، شرکت آب نیرو و...)

تکلیف 4) بررسی قوانین و مقررات خاص دستگاه اجرایی مورد نظر و کلیه ابلاغیه ها (شامل بخشنامه ها، دستورالعملها و...)

 تکلیف 5) بررسی اصطلاحات بودجه ای مرتبط با دستگاه اجرایی و ارائه تعاریف آنها

تکلیف 6) مطالعه و ارائه خلاصه یکی از گزارشهای تحلیلی دستگاه اجرایی مورد بررسی

تکلیف 7) تهیه و بررسی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری)

تکلیف 8) بررسی یکی از شرکتهای موفق ساخت و ساز داخلی/خارجی

تکلیف 9) مقايسه سازمان بازرسي و ديوان محاسبات وارائه يك نمونه گزارش آنها در طرح هاي عمراني
بررسي و خلاصه اي از 5مقاله در يك موضوع مشخص
 
تکلیف 10) بررسي يك طرح عمراني بزرگ وتجزيه وتحليل ونقد روش اجرا ،تامين مالي ،وارائه پيشنهادات اصلاحي
تکلیف 11)بررسي ونقد مقاله در موضوعات مرتبط با سيستم اجراي پروژه ها
تکلیف 12)بررسي يك سازمان مرتبط با سرمايه گذاري در ايران
تکلیف 13)بررسي ومعرفي يك فاينانسور ورويه هاي ارزيابي آن
تکلیف 14)بررسي قانون تشويق وحمايت از سرمايه گذاري خارجي وداخلي
 
تکلیف 15)مقايسه آيين نامه تشخصي صلاحيت پيمانكاران و آيين نامه تشخيص صلاحيت طرح وساخت
تکلیف 16) انتخاب يك شركت نمونه (مشاور و پيمانكار) در سازمان و مقايسه رتبه شركت با شرايط وامكانات شركت
تکلیف 17) روش تشخصي صلاحيت يك كشور خارجي وارزيابي مزايا ومعايب شرايط داخلي
تکلیف 18)بررسي شرايط وضوابط ارزيابي پيمانكاران ومشاوران در سازمان مورد نظر علاوه بر ضوابط معمول
تکلیف 19)مقايسه كلمه tender و bidو company, corporate

تکلیف 20)بررسی استراتژی مناقصات شرکتهای پیمانکاری و معیارهای تاثیر گذار بر آن

تکلیف 21)بررسی شرایط خصوصی یک پیمان و تحلیل آن

 آرشيو اخبار سايت...
Copyright 2012
تعداد کاربران: 46