ثبت نام | ورود
English
امروز چهارشنبه 1400.7.28 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
امور تحصیلی

برنامه دروس ترم دوم سال 92-93 گروه مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
عناوین دروس روز ساعت امتحان استاد
مدیریت و مقررات قراردادها
پنج شنـبه18:30 15:45 31/03/93   دکتر روانشادنیا
سیستم های اطلاعات مدیریت پنج شنـبه20:20 17:35 8:30 2/4/1993 دکتر مجروحی
تحقيق در عمليات چهار شنبه20:20 17:35 ش کلاس 206 8:30 28/03/93 جوانشير حسن
پروژه   0:00 / /  اساتيدگروه
تحلیل و طراحی سیستم ها چهار شنبه14:50 12:05 ش کلاس 206 8:30 4/4/1993 روانشادنيا مهدي
روش هاي برنامه ريزي وكنترل پروژه سه شنبــه10:15 07:30 ش کلاس 201 8:30 25/03/93 دشتي ناصرآبادي حيدر
سمينار   0:00 / /  روانشادنيا مهدي
مديريت پروژه پنج شنـبه15:45 13:00 8:30 27/03/93 روانشادنيا مهدي
ایمنی، بهداشت و محیط زیست در پروژه های عمرانی چهار شنبه17:35 14:50 ش کلاس 206 0:00 / /  روانشادنيا مهدي
مديريت ماشين آلات ساخت چهارشنبه 10:30     دکتر شعبانی
مصالح ساخت پیشرفته چهارشنبه 7:30     دکتر رجایی


آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 107