ثبت نام | ورود
English
امروز چهارشنبه 1401.11.12 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
مدیریت پروژه

معرفی استاندارد مدیریت پورتفولیو، PMI

هدف استاندارد مدیریت پورتفولیو تشریح راهکارهای مناسب مرتبط با مدیریت پورتفولیو است که مورد پذیرش عام قرار دارند. کاربرد این استاندارد برای همه سازمان‌ها اعم از انتفاعی، غیر انتفاعی و دولتی، است. مخاطبان این استاندارد مدیران ارشد، مدیران پورتفولیو، اعضای دفتر مدیریت پورتفولیو و یا استراتژی، مدیران مالی، مربیان، مشاوران، مدرسین و محققان می‌باشند. همچنین این استاندارد برای مدیران طرح، مدیران پروژه و سایر اعضاء تیم پروژه مفید است. استاندارد مدیریت پورتفولیو همچنین برای مباحثه، مکاتبه و کاربرد مفاهیم مدیریت پورتفولیو، یک پیکره دانش تخصصی که مخصوص حرفه مدیریت پورتفولیو است، ارائه می دهد.این استاندارد به نوعی تشریح و مکمل اطلاعاتی است که در ویرایش پنجم پیکره دانش مدیریت پروژه PMBOK، ویرایش سوم استاندارد مدیریت طرح و ویرایش سوم مدل بلوغ مدیریت سازمانی پروژه، آمده است.  این استاندارد بیش از آنکه به عنوان روش‏شناسی به حساب آید یک راهنما است که هر فردی می تواند از روش ها و ابزارهای متفاوتی، برای اجرای فرآیندهایی که در این استاندارد توصیف شده اند، استفاده کند.

مؤلف :  مؤسسه مدیریت پروژه، PMI
مترجم :  دکتر سیامک حاجی یخچالی، وحیدرضا یوسفی، سرمد کیانی
ناشر :  آریاناقلم
سال انتشار: 1392
آدرس وب سایت فروش/لینک دانلود کتاب: www.aryanabook.com


آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 78