ثبت نام | ورود
English
امروز شنبه 1402.1.5 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
کاربرد رایانه در مهندسی

معرفی کتابهای مهندسی سیستم
´مهندسی سیستم، دکتر کارآموز، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
´تصمیم گیری چند معیاره فازی، مهدی روانشادنیا، محمدعادل بزرگمهر، انتشارات سیمای دانش
´تحلیل سلسله مراتبی، دکتر حسن قدسی پور، انتشارات دانشگاه امیرکبیر
´تحلیل و طراحی سیستم ها، نشر نوپردازان، جعفر حبیبی
´تحلیل سیستم ها برای مهندسی صنایع و مدیریت، یحیی زارع، نشر مهرجرد، 1395
´روش های نوین تحلیل و طراحی سیستم ها، محمدحسین فاضل زرندی، نشر نیاز دانش،1393
´آموزش کاربردی الگوریتم ژنتیک و فازی در نرم افزار MATLAB، علیرضا رضایی، سجاد رنجبران، نشر کتاب پدیده، 1391
´آموزش کاربردی پیاده سازی سیستم های خبره فازی، حامد محبتی، نشر دیباگران تهران، 1396
´تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها (تحلیل و مدلسازی)، اصغر صرافی زاده، امیرخسروانی، 1391
´تحلیل تصمیم گیری چند معیاره، علی بنیادی نایینی، امین هاشمی، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، 1397
´آموزش کاربردی الگوریتم ژنتیک و فازی در نرم افزار MATLAB، علیرضا رضایی، سجاد رنجبران، نشر پدیده، 1391
´آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسی عمران،  هومان بابا احمدی میلانی و حمیدرضا روانشادنیا،  انتشارات نوآور، چاپ ششم، 1399
´تحلیل و طراحی سیستمهای مهندسی عمران، محمدتقی بانکی

üSystems Analysis and Design in a Changing World, John Satzinger, Robert Jackson and Stephen Burd. 5th edition. Thomson Course Technology, 2009  (ISBN-13: 978-1-4239-0228-7)
üSystems Analysis and Design, Alan Dennis and Barbara Haley Wixom. John Wiley & Sons, 2000 (ISBN 0-471-24100-8)
üEssentials of Systems Analysis and Design, Joseph Valacich, Joey F. George and Jeffrey A. Hoffer. Prentice Hall, 2001 (ISBN 0-13-018373-3)
üSystems Analysis and Design Methods, Jeffrey L. Whitten, Lonnie D. Bentley and Kevin C. Dittman. Irwin/McGraw-Hill, 1998 (ISBN 0-256-23826-X)
üIntroduction to Systems Analysis and Design: A Structured Approach, Penny A. Kendall. Irwin/McGraw-Hill, 1996 (ISBN 0-697-12414-2)
üSystem Analysis, design, and development, Charles Wason, John Wiley, 2006
üSystem analysis, and design in a changing world, Satzinger, Jackson, Burd, 2012
üCivil engineering systems, Simonovic, 2003
üSystem analysis and design, Dennis, Wixom, Roth, John Wiley, 2012
آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 76