ثبت نام | ورود
English
امروز شنبه 1401.9.5 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
مدیریت پروژه

مدیریت پروژه چابک Agile Project Management

مدیریت پروژه چابک چیست و کاربرد آن؟

   گسترش انقلابی مدیریت پروژه چابک در بسیاری از شرکتها مدیریت پروژه را با دوراهی روبرو کرده است. مدیران پروژه در حال دست و پنجه نرم کردن با این واقعیت هستند که باید سال ها تجربه و آموزش خود را با فلسفه ای چابک تر منطبق سازند، در غیر این صورت میتوان آن ها را مانند دایناسورها دانست. ایجاد نسخه جدیدی از حرفه ای در مدیریت چابک (ACP) از سوی موسسه مدیریت پروژه آمریکا (PMI) نشان داده است که این موسسه ساخت ابعاد چالاک تر در کتاب دانش مدیریت پروژه (PMBOK) را نیاز دیده است. مدیران در بسیاری از شرکت ها، به مدیریت پروژه به چشم یک مرکز هزینه های لازم و یا از دید یک حوزه ای برای ذخیره بودجه منابع نگاه میکنند .

  • آیا مدیریت پروژه چابک و مدیریت پروژه میتوانند به طور همزمان وجود داشته باشند؟

   مدیران پروژه امروزی باید یک چیز را به خوبی درک کنند: راه بقا و رشد در هر شرکتی سازگاری می باشد. سرعت فناوری و تغییر بسیار زیاد است اما غیرقابل کنترل نیست. مدیر پروژه ای که به سرعت با فلسفه های مدیریت چابک سازگار میشود، میتواند به سرعت متوجه شود که باید از PMBOK و مدیریت پروژه چابک بیشترین بهره ببرد و با راه حل های عملی مناسب به سازمان کمک کند. مدیر پروژه چابک میداند که ثبات و عدم تغییر شرایط با گذشت زمان مسئله ای است که به گذشته مربوط است. یک مدیر پروژه چابک میتواند مهارت های مدیریتی خود را به یک نقطه قوت و ابزاری حیاتی تبدیل کند تا بتواند پورتفولیو یا برنامه های چابک را به خوبی مدیریت کند. مدیر پورتفولیو یا برنامه چابک نقشی بسیار کلیدی در برقراری ارتباط بین تیم های مختلف که محصول ترکیبی به عنوان تحویل دادنی های پروژه را تولید می کنند ایفا می نماید. ایجاد ارتباط بین تیم های چابک یکی از جنبه های مشکل مدیریت چابک به حساب می آید مگر اینکه، سازمان از تمامی ابزار های چابک خود برای دستیابی به یک چشم انداز هماهنگ استفاده کند. نقش ها و وظایف از پیش تعیین شده، گزینه ها و امکانات جدیدی را در اختیار مدیر پروژه قرار میدهد تا یک نظم مدیریت پروژه چابک جدید و با طراوت را برای سازمان به ارمغان بیاورد .

  • نقش اصلی مدیر پروژه چابک چیست؟

   فلسفه اصلی مدیر پروژه چابک تغییر است. مدیر پروژه چابک باید یک عامل تغییر و آموزش دهنده و گسترش دهنده این ایده باشد که تغییر یکی از اصول طبیعت است که سازمان ها نباید از آن دوری کنند بلکه باید آن را در آغوش بگیرند. شعار اصلی مدیریت پروژه چابک، بهبود و رشد مستمر است. ساختار و چابکی شرکت های امروزی تاسف برانگیز است و اجرای یک روش منظم برای بهبود مستمر به شجاعت زیادی نیاز دارد . بهره گیری از روش های واقع بینانه مدیریت پروژه که دارای قابلیت سازگاری خوب هستند از پایه ها و اصول اولیه مدیریت پروژه چابک است .

گسترش و بهره مندی از مدیریت پروژه چابک نیازمند تغییرات سازمانی، گاهی در مقیاس بزرگ، است تا اطمینان پیدا کنیم، روش های چابک ما جواب می دهد. این تغییرات اساسی ساختاری در شرکت ها نیاز به یک قهرمان دارد و این جایی است که مدیر پروژه چابک نقش مهمی را ایفا می کند. یک مدیر پروژه چابک در جایگاهی است که میتواند به حمایت، مدیریت و رهبری تغییراتی که معتقد است سازمان ها به آن ها نیاز دارند بپردازد و همچنین برای افزایش بازدهی تغییرات، راه حل هایی ارائه دهد . مدیریت پروژه چابک در مدیریت پروژه انقلابی به پا کرده است و یکی از آخرین استراتژی های مدیریت پروژه است که عمدتا برای در توسعه نرم افزار مدیریت پروژه کاربرد دارد. از ابتدای توسعه نرم افزار تعدادی از فرآیندها مانند مدل آبشار وجود داشته است اما با پیشرفت توسعه نرم افزار، تکنیک ها و مدل های سنتی دیگر به اندازه کافی قوی نیستند تا خواسته های آنها را تامین کند.

در مقایسه با مدل های سنتی تفاوت های زیادی در مدل توسعه چابک وجود دارد. مدل چابک بر این واقعیت تأکید دارد که کل تیم باید یک واحد یکپارچه باشد. که شامل توسعه دهندگان، تضمین کیفیت، مدیریت پروژه و مشتری می شود. افزایش ارتباطات یکی از عوامل کلیدی است که این یکپارچگی را ممکن می سازد. بنابراین، جلسات روزانه برای تعیین کار روزانه و تعیین وابستگی ها برگزار می شود. معمولا یک چرخه تحویل یک تا چهار هفته که چرخه ای کوتاه مدت است را شامل می شود. این معمولا به عنوان sprints شناخته شده است. تیم پروژه چابک دنبال تکنیک های ارتباطی و ابزارهایی است که اعضای تیم (از جمله مشتری) را قادر می سازد تا نظرات خود را به روشنی و سریع بیان کنند. سپس این نظرات در هنگام شکل گیری الزامات و اجرای نرم افزار مورد توجه قرار می گیرند.

  • محدوده مدیریت پروژه چابک

   در یک پروژه چابک، کل تیم مسئول مدیریت تیم است و مسئولیت فقط بر عهده مدیر نیست. در فرآیندها و روش ها ، یک حس مشترک در سیاست های نوشته شده وجود دارد. این اطمینان حاصل می کند که تاخیر در تصمیم گیری مدیریت وجود ندارد و بنابراین همه چیز می تواند سریع تر پیشرفت کند. علاوه بر مدیر بودن، مدیریت پروژه چابک نیاز به رهبری و برانگیختن مهارت های انگیزشی دیگران را دارد. این به حفظ روحیه در میان اعضای تیم کمک می کند و تیم را به پیروی از نظم و انضباط ترغیب می کند. مدیر پروژه چابک، رئیس تیم توسعه نرم افزاری نیست. در عوض، باعث تسهیل عملکرد و هماهنگی فعالیت ها و منابع مورد نیاز برای تسریع توسعه نرم افزار با کیفیت می شود.

  • مسئولیت های مدیر پروژه چابک

ü    مسئول حفظ ارزش ها و شیوه های چابک در تیم پروژه است.

ü    مدیر پروژه چابک در از بین بردن موانع نقش اصلی را بازی می کند.

ü    به اعضای تیم پروژه کمک می کند تا نیازهای عقب مانده را به کارایی نرم افزار تبدیل کند.

ü    تسهیل و تشویق ارتباطات موثر و باز در داخل تیم است.

ü    مسئول برگزاری جلسه های چابک که در مورد برنامه های کوتاه مدت و برنامه های غلبه بر موانع است.

ü    ابزار و شیوه های مورد استفاده در فرایند توسعه را افزایش می دهد.

ü    مدیر پروژه چابک، انگیزه اصلی تیم است و نقش مربی را برای اعضای تیم نیز بازی می کند.

 آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 84