ثبت نام | ورود
English
امروز شنبه 1402.1.5 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
راه و ترابری

طبقه بندی انواع راه
از نظر موقعیت توپوگرافی: دشت، تپه ماهور، کوهستان، راه با مانع (مرداب، جنگل و...)
طبقه بندی بر اساس حجم رفت و آمد و سرعت مبنا (سرعت طرح): آزادراه، بزرگراه، راه اصلی ملی، راه فرعی استانی، راه فرعی حوزه ای، راه فرعی روستایی
طبقه بندی از نوع عملكردی یا وظایف: برون شهری (شریانی (آزادراه، بزرگراه)، اصلی (درجه 1و 2)، فرعی (درجه 1، 2 و 3))، درون شهری
طبقه بندی از نظر نقش: جابجایی، دسترسی، اجتماعی


آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 76