ثبت نام | ورود
English
امروز چهارشنبه 1396.1.9 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
اصول و مدیریت ساخت

سرفصل‌هاي درس اصول مدیریت ساخت

باسمه‌تعالي

سرفصل‌هاي درس

اصول مديريت ساخت

مدرس: مهدي روانشادنيا

www.ravanshadnia.com

1- شرايط حاكم بر طرح‌هاي عمراني كشور

1-1- معرفي نظام فني اجرايي طرح‌هاي عمراني كشور

1-2- بررسي وضعيت طرح‌هاي عمراني كشور

1-3- قوانين حاكم و فرايند شكل‌گيري طرح

1-4- ارزيابي فني و اقتصادي طرح

1-5- انواع روش‌هاي اجراي پروژه

1-6- تشخيص صلاحيت و انتخاب مشاور و مدير طرح

1-7- پيمانكار در نظام دو عاملي،‌ سه‌عاملي و چهار عاملي

1-8- مناقصه و مزايده

1-9- مروري بر شرايط عمومي پيمان

2- مديريت پروژه (بر مبناي استاندارد PMBOK )

2-1-  مديريت يكپارچگي پروژه

2-2- مديريت محدوده پروژه

2-3- مديريت زمان پروژه

2-4- مديريت كيفيت پروژه

2-5- مديريت هزينه پروژه

2-6- مديريت منابع انساني پروژه

2-7- مديريت ارتباطات پروژه

2-8- مديريت ريسك پروژه

2-9- مديريت تداركات پروژه

3- مديريت كارگاه

3-1- سازمان كارگاه

3-2- مستند سازي

3-3- ايمني كارگاه

4- مديريت نگهداري پروژه

5- پيشنهاد تغيير به روش مهندسي ارزش

6- مديريت شبكه پروژه‌ها

6-1- ارزيابي عملكرد پروژه

6-2- مفهوم سازمان

6-3- مديريت سبد پروژه‌ها

6-4- مديريت شركت‌هاي عمراني

6-5- برنامه‌ريزي استراتژيك

7- تكنولوژي‌هاي جديد ساخت و ساز

7-1- شناسايي تكنولوژي

7-2- انتقال تكنولوژي

7-3- پياده‌سازي تكنولوژي

8- كارآفريني در صنعت ساخت و سازآرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 318