ثبت نام | ورود
English
امروز دوشنبه 1399.12.18 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
انعکاس خبر انتشار کتاب اصول و مقررات مدیریت پیمان در خبرگزاریها و سایتهای کشور

کتاب «اصول، مقررات و روش‌های مدیریت پیمان طرح‌های ... - فارس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - توسط عضو هیات علمی ...
مرجعی پایه در زمینه قوانین و مقررات طرح های عمرانی | آفتاب
مرجعی پایه در زمینه قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی
کتاب «اصول، مقررات و روش های مدیریت پیمان طرح های عمرانی ...
کتاب "اصول، مقررات و روشهای مدیریت پیمان طرح های عمرانی ...
اصول، مقررات و روشهای مدیریت پیمان طرح های عمرانی - دُر نیوز
کتاب «اصول، مقررات و روش های مدیریت پیمان طرح های عمرانی ...
مقدمه کتاب اصول، مقررات و روشهای مدیریت پیمان طرح های عمرانی
کتاب اصول، مقررات و روشهای مدیریت پیمان طرح های عمرانی ...
انجمن علمی مهندسی و مدیریت ساخت
معرفی کتابهای مدیریت پروژه - موسسه مدیریت پروژه آریانا
کتاب "اصول، مقررات و روشهای مدیریت پیمان طرح های عمرانی"
کتاب «اصول، مقررات و روش‌های مدیریت پیمان طرح‌های عمرانی ...
کتاب"اصول، مقررات و روش‌های مدیریت پیمان طرح‌های عمرانی ...
کتاب «اصول، مقررات و روش‌های مدیریت پیمان طرح‌های عمرانی ...
http://www.irna.ir/fa/News/81303293/%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1_%d8%b2%db%8c%d8%b1_%d8%a8%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c/%d9%85%d8%b1%d8%ac%d8%b9%db%8c_%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87_%d8%af%d8%b1_%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87_%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86_%d9%88_%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa_%d8%b7%d8%b1%d8%ad_%d9%87%d8%a7%db%8c_%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c


آرشيو اخبار سايت...
Copyright 2012
تعداد کاربران: 126